Listy podręczników

  • Szkoły podstawowe

    - PSP nr 3 im. Mieszka I
    - PSP nr 5 im. Mikołaja Kopernika
    - PSP nr 8

  • Zespoły Szkolno-Gimnazjalne

    - Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 1 (PSP nr 1 im. Bolesława Chrobrego, PG nr 1 im. Jana Pawła II)
    - Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2 (PSP nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, PG nr 4)
    - Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 3 (PSP nr 4 im. Władysława Reymonta, PG nr 2 im. Władysława Reymonta)
    - Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 4 (PSP nr 6 im. Władysława Broniewskiego, PG nr 5)
    - Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 5 (PSP nr 9 im. Henryka Sienkiewicza, PG nr 6 im. Bohaterów Katynia)
    - Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 6 (PSP nr 10, PG nr 7)
    - Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 7 (PSP nr 7 im. Romualda Traugutta, PG nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego)

  • Gimnazja

    - Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

    - Szkoła Podstawowa Specjalna
    - Gimnazjum Specjalne
    - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
    - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy