Zgłoś podręcznik

Wypełnij formularz i naciśnij przycisk ZGŁOŚ.

Wymaganymi polami są TYTUŁ, AUTOR, IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO oraz NUMER KONTAKTOWY. Pozostałe pola mogą być wypełnione opcjonalnie, co jednak ułatwi szybszą identyfikację podręcznika.

  • Tutaj wpisz tytuł podręcznika lub książki, którą chcesz przekazać.

  • Podaj autora/autorów podręcznika/książki.

  • Wpisz nazwę przedmiotu, którego dotyczy podręcznik (niewymagane).

  • Wpisz swoje imię i nazwisko.